ข้าวหอมพร้อมรับประทาน ตรา เคดี-แคร์ จำนวน 4 แพ็ค

รหัสสินค้า : 002

ข้าวโปรตีนต่ำสำหรับผู้ต้องควบคุมโปรตีน

จำนวน 4 แพ็ค แพ็คละ 3 ถ้วย

สามารถทานได้ 12 มื้อ

จำนวน
440.00 ฿

480.00 ฿
 (-8%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด