ข้าวหอมพร้อมรับประทาน ตรา เคดี-แคร์ จำนวน 4 แพ็ค

รหัสสินค้า : 002

ราคา

440.00 ฿


480.00 ฿

 (-8%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 440.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ข้าวโปรตีนต่ำสำหรับผู้ต้องควบคุมโปรตีน

จำนวน 4 แพ็ค แพ็คละ 3 ถ้วย

สามารถทานได้ 12 มื้อ