ข้าวพร้อมรับประทานตรา เคดี-แคร์ 1 แพ็ค

รหัสสินค้า : 001

ราคา

120.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 120.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ข้าวโปรตีนต่ำสำหรับบุคคลที่ควบคุมโปรตีน

ขนาดบบรรจุ 1 แพ็ค มี 3 ถ้วย สำหรับ 3 มื้อ