ทำไมผู้ป่วยโรคไตถึงต้องควบคุมโปรตีน

  ทำไมผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุมโปรตีน 

                ในระยะแรก การควบคุมโปรตีนอาจจะยังไม่ค่อนจำเป็นนัก แต่เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 2, 3 และ 4 ความสามารถในการกำจัดของเสียลดลง ทำให้มีการคั่งของสารยูเรีย, ไนโตรเจนและของเสียอื่นๆ ดังนั้นผู้ป่วยในระยะนี้จึงจำเป็นต้องลดอาหารโปรตีนลงและควรรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพ มีกรดอะมิโนจำเป็น เช่น เนื้อปลา, เนื้อไก่, เนื้อหมู, ไข่ เป็นต้น