โรคไตเรื้อรัง ; Chronic Kindey Disease (CKD) คือ ??

โรคไตเรื้อรัง ;  Chronic kidney disease (CKD)  คือ ??

โรคไตเรื้อรัง ;  Chronic kidney disease (CKD)  คือภาวะที่ไตโดนทำลาย ส่งผลให้ไตมีความผิดปกติต่อเนื่องนานกว่า 3 เดือน  เราจะทราบได้จาก การตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด การเอกซเรย์ และการตรวจทางพยาธิวิทยา (เป็นการนำชิ้นไตมาตรวจพยาธิสภาพ)

            สาเหตุของโรคไตเริ้อรัง สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ  ได้แก่
1. สาเหตุจากโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ความดันโลหิตต่ำ, โรคหัวใจและหลอดเลือด  หรือ โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย เป็นต้น
2. สาเหตุจากการที่ร่างกายได้รับสารที่มีพิษต่อไต เช่น  ยาปฏิชีวนะ, ยาแก้ปวด, สารโลหะหนัก เป็นต้น

3. สาเหตุจากโรคที่เกิดจากไต เช่น นิ่ว, การอักเสบที่กรวยไต, ภาวะไตบวมน้ำ, มะเร็งที่ไต เป็นต้น

            การดูแลตนเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ เราต้องการชะลอความเสื่อมของไต การควบคุมอาหาร ก็ถือว่าเป็นการดูแลตนเองสามารถทำได้ง่าย แต่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นกัน อาหารที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง และควบคุมได้แก่ อาหารประเภทโปรตีน, อาหารเค็ม, อาหารหมักดองและน้ำดื่มเป็นต้น