วิธีการรับประทาน ข้าวหอมพร้อมทานตรา  เคดี-แคร์

   วิธีการรับประทาน ข้าวหอมพร้อมทานตรา  เคดี-แคร์
วิธีที่ 1
1. เปิดฝาพลาสติกออกเล็กน้อย หรือใช้ช้อส้อมจิ้มที่ฝาพลาสติก 2- 3 ครั้ง 
2. นำเข้าไมโครเวฟที่ความร้อน 800 w เป็นเวลา 45 วินาที  

วิธีที่ 2
1. เปิดฝานำข้าวออกมาจากถ้วย 
2. นำมาใส่หม้อหรือกระทะ แล้วอุ่นโดยใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส