ข้อมูลสินค้า : ข้าวหอมไทยพร้อมรับประทาน ตรา เคดี-แคร์

ข้าวหอมไทยพร้อมรับประทาน ตรา เคดี-แคร์  

เป็นข้าวโปรตีนต่ำ (โปรตีน 0 กรัม) เป็นข้าวที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการควบคุมโปรตีน เช่น ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เป็นต้น  
ดังนั้นเราสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนคุณภาพในมื้ออาหารได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อทานข้าวโปรตีนต่ำ 175 กรัมแทนข้าวปกติ เท่ากับว่าผู้ป่วยสามารถทานโปรตีนได้อีกประมาณ 13.5 กรัม
(โปรตีน 13.5 กรัม เทียบเท่า เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ประมาณ 70 กรัม, ไข่ 2 ฟอง หรือ นม 2 แก้ว เป็นต้น) 

ข้าวหอมไทยพร้อมรับประทาน ตรา เคดี-แคร์  ช่วยเพิ่มทางเลือกการรับประทานอาหารให้กับคนที่ต้องการควบคุมโปรตีนโดยเฉพาะ